متاورس به معنای یک جهان دیجیتال است که آینده‌ی زندگی ما را متحول خواهد کرد